Monday, August 20, 2018

Plutarch already said it: Pay less attention to the social networks...

Speaking of the Twitter of his era, Plutarch said:
"τί γὰρ χαλεπόν ἐστιν ἐν ταῖς ὁδοῖς τὰς ἐπὶ τῶν τάφων ἐπιγραφὰς μὴ ἀναγιγνώσκειν, ἢ τί δυσχερὲς ἐν τοῖς περιπάτοις τὰ κατὰ τῶν τοίχων γράμματα (or ἐπιγράμματα) τῇ ὄψει παρατρέχειν, ὑποβάλλοντας αὑτοῖς ὅτι χρήσιμον οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπιτερπὲς ἐν τούτοις γέγραπται: ἀλλ᾽ ‘ἐμνήσθη’ ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος ἐπ᾽ ἀγαθῷ καὶ ‘φίλων ἄριστος’ ὅδε τις, καὶ πολλὰ τοιαύτης γέμοντα φλυαρίας: ἃ δοκεῖ μὲν οὐ βλάπτειν ἀναγιγνωσκόμενα, βλάπτει δὲ λεληθότως τῷ μελέτην παρεμποιεῖν τοῦ ζητεῖν τὰ μὴ προσήκοντα;".

Approx: For what is difficult in not noticing the inscriptions on tombstones along the roadways, or what is vexatious about passing over with your eye as you wander about those writings in the walls, as we suggest to ourselves that there is nothing written in them which is either useful or pleasing -- only so-and-so 'remembers' so-and-so, and 'wishes him the best', and is 'the best of friends', and many things full of such ridiculousness? Giving attention to such things may not seem to hurt, but the harm comes from creating the desire to search out things which are not your business.

This doesn't mean he was consistent... But the comment is quite valid still, IMHO.

Plutarch, De curiositate, 520d-e. Available at http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0290%3Astephpage%3D520d. Translation in
'Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii,' by Kristina Milnor. Oxford University Press, Jan 2014, page 273.

People think about the future more often than the past (30% compared to 13%), and prospective memory occupies our thoughts approximately 13–15% of the time, of which 61% were internally cued, rather than externally triggered

Hey buddy, why don’t we take it outside: An experience sampling study of prospective memory. Francis T. Anderson, Mark A. McDaniel. Memory & Cognition, https://link.springer.com/article/10.3758/s13421-018-0849-x

Abstract: Relatively little research has focused on how prospective memory (PM) operates outside of the laboratory, partially due to the methodological problems presented by naturalistic memory research in general and by the unique challenges of PM in particular. Experience sampling methods (ESM) offer a fruitful avenue for this type of research, as recent work from Gardner and Ascoli (Psychology and Aging, 30, 209-219, 2015) has shown. They found that people thought about PM around 15% of the time, and that future thinking was more common than past thinking. In two studies, we replicated our own findings and those reported by Gardner and Ascoli. To summarize, people think about the future more often than the past (30% compared to 13%), and PM occupies our thoughts approximately 13–15% of the time, supporting claims made by some researchers that our episodic memory systems are forward-looking (Klein in Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 2, 222-234, 2013). Of those PM thoughts, participants reported that 61% were internally cued, rather than externally triggered. Through the use of multi-level modeling, we additionally found that PM thoughts were more likely when the respondant was alone than with people, and earlier in the day. Finally, we found that participants higher in neuroticism were more likely to report thinking of PM, and that this was driven entirely by the anxiety facet. Most generally, we hope to have demonstrated the value of ESM to help researchers investigate and understand naturalistic PM.

Accounting for the shared environment in cognitive abilities and academic achievement with measured socioecological context

Accounting for the shared environment in cognitive abilities and academic achievement with measured socioecological contexts. Laura E. Engelhardt, Jessica A. Church, K. Paige Harden, Elliot M. Tucker‐Drob. Developmental Science, https://doi.org/10.1111/desc.12699

Abstract: Behavioral and molecular genetic research has established that child cognitive ability and academic performance are substantially heritable, but genetic variation does not account for all of the stratification of cognitive and academic outcomes across families. Which specific contexts and experiences contribute to these shared environmental influences on cognitive ability and academic achievement? Using an ethnically and socioeconomically diverse sample of N = 1728 twins ages 7–20 from the Texas Twin Project, we identified specific measured family, school, and neighborhood socioecological contexts that statistically accounted for latent shared environmental variance in cognitive abilities and academic skills. Composite measures of parent socioeconomic status (SES), school demographic composition, and neighborhood SES accounted for moderate proportions of variation in IQ and achievement. Total variance explained by the multilevel contexts ranged from 15% to 22%. The influence of family SES on IQ and achievement overlapped substantially with the influence of school and neighborhood predictors. Together with race, the measured socioecological contexts explained 100% of shared environmental influences on IQ and approximately 79% of shared environmental influences on both verbal comprehension and reading ability. In contrast, nontrivial proportions of shared environmental variation in math performance were left unexplained. We highlight the potential utility of constructing “polyenvironmental risk scores” in an effort to better predict developmental outcomes and to quantify children's and adolescents’ interrelated networks of experiences. A video abstract of this article can be viewed at: https://youtu.be/77E_DctFsr0

Well-being benefits and costs of an extraverted behavior intervention conducted in everyday life: positive and negative affects, feelings of authenticity, and tiredness—more introverted participants had weaker positive affect increases

Jacques-Hamilton, Rowan, Jessie Sun, and Luke Smillie. 2018. “Costs and Benefits of Acting Extraverted: A Randomized Controlled Trial.” PsyArXiv. August 20. doi:10.31234/osf.io/8ze6w

Abstract: Evidence suggests that extraverted (i.e., bold, agentic) behavior increases positive affect (PA), and could be targeted in wellbeing interventions. However, this evidence is either causally ambiguous or has questionable ecological validity, and the potential costs of sustained extraverted behavior have received minimal attention. To address these limitations, we conducted the first randomized controlled trial (RCT) examining the wellbeing benefits and costs of an extraverted behavior intervention conducted in everyday life. Participants (n = 147) were randomly assigned to an “act-extraverted” intervention or a “sham” (active control) intervention for one week in everyday life. Additional data for a contact control condition were obtained from a previous study (n = 76). Wellbeing outcomes included PA and negative affect (NA), feelings of authenticity, and tiredness—assessed both in the moment and retrospectively. There was a positive overall effect of the acting extraverted intervention on PA and authenticity. However, wellbeing outcomes also depended on dispositional extraversion: more introverted participants had weaker PA increases, experienced increased NA and tiredness, and decreased feelings of authenticity. Implications for wellbeing interventions and personality theory are discussed.

Rolf Degen summarizing: The actual clientele for "green" and "ethical" products is far smaller than the share of people who advocate those, constituting what Timur Kuran calls "preference falsification."

Green consumption: Closing the intention‐behavior gap. Hung Vu Nguyen, Cuong Hung Nguyen, Thoa Thi Bao Hoang. Sustainable Development, https://doi.org/10.1002/sd.1875

Abstract: Green consumption has become an important academic and practical topic. However, a recurring theme in the literature has been the attitude‐behavior gap in green consumption. Taking the cognitive view in studying consumer behaviors, this study theoretically developed and tested two key moderators to the relationship between green consumption intention and behavior, namely green product availability and perceived consumer effectiveness. Under high levels of the moderators, the relationship between the intention and the behavior were hypothesized to be stronger. Our data sample of 416 consumers in two large cities in Vietnam provided support for the hypotheses. Our study results thus contribute to the green consumption literature by explaining the attitude‐behavior gap. Our study also contributes to the broader literature by explaining the inconsistency in consumer behavior. Implications and recommendations for further research are also discussed.


People high in brooding rumination were also more likely to report thinking about a past experience when probed at random during the day; optimists were more likely to report more vivid and positive future-oriented, but not past-oriented thoughts

Thinking about the past and future in daily life: an experience sampling study of individual differences in mental time travel. Roger E. Beaty, Paul Seli, Daniel L. Schacter. Psychological Research, https://link.springer.com/article/10.1007/s00426-018-1075-7

Abstract: Remembering the past and imagining the future are hallmarks of mental time travel. We provide evidence that such experiences are influenced by individual differences in temporal and affective biases in cognitive style, particularly brooding rumination (a negative past-oriented bias) and optimism (a positive future-oriented bias). Participants completed a 7-day, cellphone-based experience-sampling study of temporal orientation and mental imagery. Multilevel models showed that individual differences in brooding rumination predicted less vivid and positive past- and future-oriented thoughts, even after controlling for depressed mood. People high in brooding rumination were also more likely to report thinking about a past experience when probed at random during the day. Conversely, optimists were more likely to report more vivid and positive future-oriented, but not past-oriented thoughts, although they did not report thinking more or less often about the past and future. The results suggest that temporal and affective biases in cognitive style influence how people think about the past and future in daily life.

Men sexually fantasized more frequently about sadistic, impersonal, pre/tactile courtship disorder, and bodily function themes, while women reported a greater use of masochistic fantasies; there was no sex difference regarding the use of romantic fantasies

Bartels, Ross, and Craig A. Harper. 2018. “An Exploration of the Factor Structure of Gray Et Al.’s Sexual Fantasy Questionnaire.” PsyArXiv. August 19. doi:10.31234/osf.io/wxj54

Abstract: The accurate assessment of sexual fantasy use is important for both research and forensic/clinical practice. Although a number of sexual fantasy questionnaires exist, they tend to be associated with high financial cost for researchers, outdated or ambiguous terminology, and/or embody ethical problems arising from overtly explicit items. One measure that does not contain these issues is Gray et al.’s (2003) Sexual Fantasy Questionnaire (SFQ). While the SFQ has recently gained some interest from researchers, it has not been thoroughly validated. Thus, in this study, we combined data from three online survey-based samples (N = 594) to examine the factor structure underpinning the SFQ. After conducting parallel and principal components analyses, a six-factor structure was settled upon. The resulting SFQ-revised contained 62-items, with the six factors reflecting the following fantasy themes: (1) masochistic, (2) sadistic, (3) romantic, (4) impersonal, (5) pre/tactile courtship disorder, and (6) bodily function. Data on how the six clusters differ across genders, sexual orientation, and relationship status are also provided. We also developed a short version of the SFQ-revised (37-items) for use when time or space are constrained. The theoretical and methodological significance of the revised SFQs are discussed, as well as recommendations for research and practice.

---
[...] men sexually fantasized more frequently about sadistic, impersonal, pre/tactile courtship disorder, and bodily function themes, while women reported a greater use of masochistic fantasies. There was no sex difference regarding the use of romantic fantasies. In relation to sexual orientation, heterosexual participants sexually fantasized less frequently across all clusters or themes, compared to participants who identified as having a non-heterosexual sexual orientation. The only exception to this general trend was in relation to romantic fantasies, where there was no difference between heterosexual and non-heterosexual participants. Participants who were in a relationship at the time of data collection reported more frequent use of all fantasy clusters, with the exception of pre/tactile courtship disorder fantasies. Age was generally unrelated to any fantasy cluster (r’s < .21).